Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Finnfoam" elektros gamybai

ES.jpg

UAB „Finnfoam" yra pažangi užsienio kapitalo šilumos izoliacijos priemonių gamybos įmonė, nuolat didinanti pardavimų apimtis Lietuvos ir užsienio rinkose. Vienas iš svarbiausių veiksnių konkurencinėje kovoje yra sąnaudų valdymas. Elektros energijos sąnaudos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį, nes naudojama visuose gamybiniuose procesuose.

UAB „Finnfoam“ įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Finnfoam" elektros gamybai“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-0003).

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius energijos gamybos pajėgumus.

Projekto veiklos: saulės elektrinės įrangos įsigijimas.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą planuojama įsigyti saulės fotoelektrinę, kuri bus naudojama pasigaminti energijai vidiniams poreikiams iš dalies tenkinti. Šios įrangos įsigijimas sumažins oro užterštumo lygį, taip pat prisidės prie klimato kaitos švelninimo – įgyvendinus projektą įmonė prisidės prie žaliosios energijos gamybos.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

Projekto biudžetas: 438 432,15 Eur;

Projekto Europos regionines plėtros fondo finansavimas: 263 059,29 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.